Samorządy same nie udźwigną czyli o projekcie PO „Polska Seniora”

Categories SpołeczeństwoPosted on

W poprzednim tygodniu politycy Platformy Obywatelskiej wizytowali miasta na Śląsku. Jednym z głównych tematów spotkań z mieszkańcami był program „Polska Seniora”. „Samorządy nie są w stanie same udźwignąć polityki senioralnej, konieczne jest wsparcie centralne, w tym nowe ustawy” – mówił marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa (PO).

Autorka: Katarzyna Władyka

Przechwałki

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała podczas konferencji prasowej w Chorzowie, że PO zakończyła pierwszy etap konsultacji programu, w którym znalazły się m.in. bon na opiekę nad seniorami, darmowe szczepienia, senioralny budżet obywatelski, czy nowe propozycje w sprawie emerytur. Wicemarszałek dodała: „Platforma przez osiem lat zrobiła dla seniorów bardzo dużo, to było jedno z ważniejszych zadań, przed którym stał rząd i Donalda Tuska, i Ewy Kopacz.” Dalej Kidawa-Błońska przekonywała, że za rządów PO doszło m.in. do istotnego wsparcia uniwersytetów trzeciego wieku, powstał program Senior-Wigor i uchwalono ustawę umożliwiającą powstawanie rad seniorów, a w 2012 r. po raz pierwszy zebrał się parlament seniorów. „O seniorach myśleliśmy cały czas przez osiem lat, myślimy teraz i mam nadzieję, że nasze propozycje zostaną dobrze przez seniorów przyjęte”.

Marszałek województwa Wojciech Saługa wielokrotnie podnosił kwestię potrzeby centralnego, ustawowego wsparcia dla działalności samorządów. Rekomendował program „Polska Seniora” i zapewniał, że jest on „tożsamy z realizowanym już – na poziomie regionalnym – programem Śląskie dla seniora”. Saługa zapewnił, że wojewódzki samorząd jest w kontaktach z seniorami bardzo aktywny, a przy jego urzędzie działa Rada ds. seniorów, która serwuje mu rewolucyjne pomysły i postulaty. „Rewolucja seniorów wydaje się nie do zatrzymania. Seniorzy kipią pomysłami, chcą aktywnie żyć i uczestniczyć w życiu społecznym i nas napędzają” – mówił marszałek, za każdym razem podkreślając konieczność wdrożenia ogólnopolskiego programu. „Potrzebne nam jest uzbrojenie w ustawy i rozwiązania systemowe, żeby seniorom żyło się w Polsce lepiej, łatwiej, godniej, bezpieczniej i zdrowiej” – mówił polityk.

Co w programie?

Gdyby Dojrzali Wspaniali chcieli zapoznać się ze szczegółami „Polski Seniora” odsyłam na stronę programu www.polskaseniora.pl

W tym miejscu wymienimy tylko niektóre z pomysłów, które dzielą się na 3 główne sektory: aktywne życie, zdrowe życie i godne życie – nad każdym pracuje osobny zespół. Całym projektem kieruje posłanka Marzena Okła-Drewnowicz.

Wśród pomysłów z sektora aktywne życie jest m.in. własny budżet dla rad seniorów w gminach oraz wyodrębnienie w ramach budżetu obywatelskiego – budżetu senioralnego. Jedną z konsultowanych propozycji jest stworzenie, obok Kart Seniora, działających w niektórych miastach, ogólnopolskiej karty, która uprawnia do zniżek i ulg. Ponadto PO chciałoby otwierać biura seniora, gdzie osoby starsze uzyskiwałyby pomoc np. jak załatwić sprawy prawne. Dobry oddźwięk ma też idea działającego całodobowo telefonu zaufania – dzięki tej inicjatywie osoby starsze, zwłaszcza te samotne, miałyby szansę porozmawiać i otrzymać emocjonalne wsparcie. Ostatni punkt w tym obszarze dotyczy karnetu aktywizacyjnego – ma to być specjalny bon, który osoby starsze będą mogły wykorzystać na aktywności związane z uczestnictwem w życiu kulturalno-społecznym.

Postulaty dotyczące sektora drugiego sektora – zdrowe życie – składają się z propozycji wprowadzenia: darmowych szczepień przeciwko grypie dla osób starszych, corocznego monitorowania stanu zdrowia seniorów oraz przeprowadzenia potrzebnych badań profilaktycznych (w ramach bilansu 60-latka), a także pomysłu stworzenia oddziałów geriatrycznych w każdym województwie oraz zapewnienia dostępu do lekarzy specjalistów.

Z kolei, w ramach sektora godne życie program i prowadzone wokół niego konsultacje społeczne koncentrują się na kwestiach związanych z opiekę nad seniorami, którzy są niesamodzielni i często wymagają opieki całodobowej. Wśród propozycji znalazł się m.in. czek opiekuńczy, finansujący opiekę nad seniorami dla osób, które chcą łączyć opiekę nad członkiem swojej rodziny z pracą zawodową, asystent osób niesamodzielnych oraz tzw. urlop wytchnieniowy dla opiekuna osoby wymagającej opieki.

Program uwzględnia także postulaty związane z emeryturami; obejmują one zagadnienia zwolnienia świadczeń emerytalnych z pobierania podatku PIT, a także zwolnienia z potrącania składek od wynagrodzenia osób, które po przejściu na emeryturę nadal są aktywne zawodowo (zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej).

Pochwałki

Rolą naszego portalu jest bycie sceptycznym, pilnowanie polityków i egzekwowanie składanych obietnic, ciągłe mówienie „sprawdzam”; nie wyjdziemy jednak z roli gdy pochwalimy Platformę Obywatelską za dwie sprawy: po pierwsze poświęciła osobną inicjatywę programową sprawom senioralnym, po drugie zajęła się tym z wyprzedzeniem (a nie tuż przed wyborami samorządowymi; inauguracja projektu miała miejsce w Sejmie jesienią 2017 r.) – dzięki temu konsultacje „w terenie” (takie jak wspomniane w woj. śląskim) miały merytoryczny charakter. Niby niewiele, ale jednak świetnie.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

FreshMail.pl