Pora wziąć się do roboty czyli o polityce senioralnej

Categories Aktualności, Polityka Senioralna, SpołeczeństwoPosted on

W maju odbył się Europejski Kongres Gospodarczy (EEC 2018, Katowice), na którym zorganizowana ekspercką sesję na temat zdrowia publicznego. W jej trakcie prof. Bolesław Samoliński, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego straszył zbliżającą się katastrofą gospodarczą. Powód? Fatalna polityka senioralna.

Autorka: Katarzyna Władyka

„Nadal nie zbudowaliśmy polityki senioralnej i brakuje nam w tym zakresie dobrych wzorców” – tą tezą prof. Samoliński rozpoczął panelową dyskusję na temat diagnozy sytuacji, czających się zagrożeń oraz koniecznych rozwiązań. Mimo, że później, z racji tematyki Kongresu, koncentrowano się na ekonomicznym wymiarze czekających nas wyzwań, profesor dodał, że to w jaki podejdziemy do tworzenia polityki senioralnej, jest miarą naszego humanizmu.

Prof. dr hab. Bolesław Samoliński jest wieloletnim kierownikiem Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM. Wraz z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz ekspertami z zakresu ochrony środowiska, chorób układu krążenia i chorób układu oddechowego rozmawiał w Katowicach o problemach związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

Zdaniem panelistów trudność tworzenia polityki senioralnej jest tym większa, że żadna inna grupa społeczna, jak ma to miejsce w przypadku osób w podeszłym wieku, nie jest tak zróżnicowana. Różnicuje ją m.in. stan zdrowia, status materialny, poczucie wykluczenia, co – kumulując się – nawarstwia problemy.

„Polityka wobec tej grupy społecznej wymaga wyjścia poza system opieki zdrowotnej i to jest dzisiaj nasza misja” – mówił prof. Samoliński; zauważył, że po raz pierwszy w historii żyjemy w społeczeństwie już nie trzy-, ale czteropokoleniowym. W minionych wiekach pokolenie najstarsze było wsparciem dla młodszego pokolenia, dla rodziny. „Obecnie obywatele powyżej 80. roku życia stają się podobnym obciążeniem dla gospodarki, jak najmłodsza grupa społeczna”… a nie musi tak być.

Antidotum na kłopoty: trzeba zakasać rękawy, wprowadzić temat polityki senioralnej do kolektywnej świadomości społecznej, pracować nad długofalową strategią oraz „włączyć w nią także Polskę pozaresortową, szerzej zaangażować w opiekę nad seniorami społeczeństwa lokalne”. Jeśli decydenci polityczni, środowiska opiniotwórcze, samorządy, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które winny się włączyć w aktywność w tym zakresie (a potrzebne są rewolucyjne zmiany!) zignorują narastające problemy, będziemy skazani niemal na gospodarczą katastrofę – coraz większa liczba niepracujących w stosunku do osób pracujących, poza problemem w ochronie zdrowia spowoduje to problem ekonomiczny – spadnie PKB. Tak brzmiały wnioski końcowe interesującej nas sesji plenarnej Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Pozostaje mieć nadzieję, że nawet jeśli nie wszystkich interesuje przywołana przez prof. Samolińskiego „miara humanizmu”, to spadające PKB wybrzmiało głośno i donośnie.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

FreshMail.pl