Opieka na miarę

Categories Społeczeństwo, ZdrowiePosted on

O potrzebach seniorów i opiece w warunkach domowych opowiada Sylwia Bubeła, p.o. Dyrektora ds. Sprzedaży Usług w Polsce, Promedica24.

Pani Dyrektor, proszę na wstępie powiedzieć jakie są najczęstsze potrzeby polskich seniorów?

Myślę, że powinniśmy rozpocząć temat od klasyfikacji „seniora”, ponieważ odnosi się to do szerokiej i zróżnicowanej grupy wiekowej. Dolna granica to osoby w wieku 65lat, osoby w wieku 65-75 lat zalicza się do starszego wieku, 76-85 lat do wieku podeszłego, powyżej 85 roku życia to osoby sędziwe. Potrzeby seniorów różnicują się więc w zależności od przedziału wiekowego, ogólnego stanu zdrowia, sytuacji społecznej , kondycji psychiczno-fizycznej. Z naszego kilkunastoletniego  doświadczenia w opiece wynika, że głównymi potrzebami  seniorów są: ochrona zdrowia i dostęp do opieki zdrowotnej, kontakty społeczne, w tym duży nacisk na utrzymanie dobrych relacji z rodziną – seniorzy bardzo boją się samotności, poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania (starsze osoby często obawiają się upadku w domu i konsekwencji z tym związanych). Bardzo istotny dla seniorów jest również ustalony tryb życia, poszanowanie dla przyzwyczajeń oraz potrzeba decydowania o miejscu pobytu; dotyczy to decyzji o pozostaniu w miejscu zamieszkania i funkcjonowanie w swoim znanym środowisku. Wraz z wiekiem lub utratą samodzielności wzrasta zapotrzebowanie na usługi, zwłaszcza opiekuńcze i pielęgnacyjne.

Jak wygląda rynek opieki instytucjonalnej w Polsce? Ilu ludziom i jak pomaga Państwo, ile osób zapewnia sobie opiekę we własnym zakresie i jaka to opieka?

Wsparcie dla seniora w życiu codziennym jakie możemy otrzymać od Państwa to: opieka w różnego rodzaju instytucjach tj. Domy Pomocy Społecznej, Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych, Zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja.

Niestety w związku ze stale wzrastającą liczbą osób w wieku poprodukcyjnym największą przeszkodą jest długi okres oczekiwania na miejsce w takim zakładzie. Występuje sytuacja, gdzie brakuje wolnych miejsc w stosunku do potrzeb.

A opieka w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania?

Jeżeli chodzi o pomoc Państwa w zakresie opieki domowej odbywa się ona głównie, niestety, tylko w godzinach dziennych i ograniczonej ilości godzin tj. 1 lub 2 godziny dzienne . Aby otrzymać taką opiekę potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu i dodatkowo: ocena sytuacji rodzinnej i materialnej przeprowadzona przez pracownika socjalnego.

W Polsce (wg. OECD) liczba osób niesamodzielnych w 2008 roku to ok.2 mln osób. 80-90% z nich to osoby w wieku 65 lat. Niewiele z nich korzysta z opieki instytucjonalnej. 80% osób niesamodzielnych w Polsce korzysta z rodzinnych form opieki. Opieka instytucjonalna powinna być dla osób starszych ostatecznością, chociażby ze względów psychologicznych.

Jednym z rozwiązań jest zatrudnienie wykwalifikowanej opiekunki osób starszych i sprawowanie opieki nad seniorem w domu. Opieka domowa może być sprawowana w systemie godzinowym lub w systemie opieki całodobowej.

Opieka „godzinowa” dotyczy seniorów, którzy wymagają wsparcia w czynnościach codziennych: zakupy, przygotowania posiłków, utrzymania czystości w mieszkaniu , dotrzymanie towarzystwa, asystowanie w spacerach czy wizytach lekarskich.

Z kolei opieka całodobowa to duży komfort dla osoby starszej i jej rodziny. Forma takiej opieki zapewnia bezpieczeństwo przez 24h na dobę.  Nie kwestionowaną zaletą tego rodzaju opieki jest indywidualne podejście do zaspokajania potrzeb seniora w jego własnym domu. Profesjonalna opiekunka zadba także o dobry nastrój podopiecznego , co wpłynie korzystnie na psychikę seniora. Ponadto opiekunka pomoże w wykonywaniu codziennych czynności tj. pomoc w utrzymaniu higieny ciała, pomoc w poruszaniu się w mieszkaniu i poza nim np. spacery, przygotowywanie posiłków dostosowanych do diety osoby starszej, sprawuje kontrolę nad przyjmowaniem leków. W sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia natychmiast informuje rodzinę i służby medyczne.

Jakie problemy sprawia brak standardów opieki nad seniorami (chodzi mi o dostępne na rynku instytucje)?

Brak standardów opieki nad seniorami przez instytucje, które ukierunkowane są na opiekę nad osobami starszymi to przede wszystkim jakość świadczonych usług, brak rzetelnej kontroli nad tym jak te instytucje funkcjonują. Często te ośrodki są postrzegane jak „umieralnie”. Osoby starsze niechętnie, a wręcz zdecydowanie, nie godzą się na pobyt w takim ośrodku. Na złą opinię o ośrodku wpływa złe zarządzanie placówką oraz zbyt mała ilość wykwalifikowanego personelu. Placówki świadczące usługi opieki powinny dostawać certyfikaty i podlegać kontroli, co w znaczącym stopniu mogłoby zapobiegać nadużyciom. Praktyką w Polsce jest rejestrowanie domów zajmujących się opieką nad osobami starszymi jako działalność gospodarczą; i w konsekwencji brak właściwych warunków i opieki.

Czy Polaków stać na legalną opiekę domową nad seniorem ? Jak wygląda szara strefa w tej materii?

Polacy coraz częściej korzystają z legalnego wsparcia w opiece nad niesamodzielnymi seniorami. Oczywiście jest to skala nieporównywalna z krajami zachodniej Europy, w których seniorzy dostają wsparcie finansowe od Państwa w tym zakresie. Niemczy np. mogą liczyć na współfinansowanie prywatnych, profesjonalnych usług opiekuńczych, przy jednoczesnym wsparciu socjalnej opieki. Polskie społeczeństwo starzeje się w zawrotnym tempie i siłą rzeczy rozsądne rozwiązania w zakresie profesjonalnej opieki nad seniorami na pewno się pojawią. Na razie jednak rynek usług opieki domowej rozwija się powoli. Zapotrzebowanie na pomoc i niewielkie wsparcie finansowe rodzi pewne patologie. Rozwija się szara strefa w opiece, co bardzo nas dotyka. Nieprzygotowani, nieprofesjonalni opiekunowie świadczą usługi opiekuńcze, których jakość pozostawia wiele do życzenia. W rozmowach z naszymi klientami podkreślany jest fakt, że poczucie bezpieczeństwa jakie zapewnia opieka domowa jest bezcenne. Legalna opieka domowa to gwarancja wysokiej jakości świadczonych usług, jak również gwarancja ciągłości opieki (czego nie mogą dać nielegalnie zatrudniane opiekunki).

Czy opcji opieki nad seniorem jest więcej?

Możliwością opieki – oprócz opieki prywatnej świadczonej przez instytucję prywatną tj. Promedica24 – jest opieka prywatna, świadczona przez członków rodziny, często niewykwalifikowane osoby .

Co zrobić by zapewnić seniorowi dobrą opiekę?

Przede wszystkim biorąc pod uwagę Jego potrzeby. W opiece nad seniorem najważniejsze jest to , by forma opieki była zaakceptowana przez samego seniora i jego rodzinę. Warto poświęcić dużo czasu na znalezienie idealnego rozwiązania, spróbować różnych wariantów i możliwości. Warto też skorzystać z fachowych porad. W naszej firmie doradztwem w zakresie opieki nad osobą starszą zajmują się koordynatorzy, którzy  chętnie dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem i pomogą dopasować odpowiedni rodzaj opieki; w razie potrzeby przydzielą odpowiedniego opiekuna . Czuwają nad prawidłowym przebiegiem opieki . Wspomniani koordynatorzy doradzą również jak przygotować odpowiednio dom, w którym będzie przebywać osoba starsza. W opiece domowej często bywa konieczne zaopatrzenie się w niezbędny sprzęt  tj. wózek inwalidzki, materac przeciwodleżynowy, łóżko specjalistyczne, balkonik, podnośnik, krzesełko kąpielowe – wszystko w zależności od stanu zdrowia podopiecznego. Ponadto by zachować odpowiednią kondycję psychiczną warto skorzystać z pomocy opiekunki, pozyskanej i zatrudnionej legalnie przez instytucje prywatne tj. Promedica24, ze względu na to, iż personel opiekuńczy sprawdzany jest pod kątem doświadczenia opiekuńczego, jak również kompetencji miękkich takich jak komunikatywność , empatia, motywacja do pracy, chęć podnoszenia kwalifikacji jako opiekun osób starszych. Takie podejście pozwala firmie odpowiednio dostosować kompetencje opiekunki do danego podopiecznego oraz rodziny. Warto jeszcze raz podkreślić, że przedstawiciel firmy ma kontrolę nad sprawowaną opieką, co czyni opiekę bezpieczniejszą. Szczególnie wtedy, gdy rodzina mieszka za granicą lub w kraju, lecz nie jest w stanie codziennie odwiedzać osobę chorą.

Czego powinni unikać seniorzy i opiekunowie osób zależnych? Z jakich usług nie korzystać?

Unikajmy nielegalnej opieki, opiekunek niesprawdzonych, bez odpowiednich kwalifikacji. Taka sytuacja może narazić naszych bliskich na duży stres – niekiedy dochodzi do nieprzyjemnych sytuacji jaką jest np. kradzież, niedopilnowanie, utrata zdrowia. Warto wiedzieć z kim będzie pozostawiona bliska osoba. Musimy mieć pewność, że opiekunka może zostać w każdej chwili zastąpiona. Wielokrotnie trafiały do nas rodziny, po nieprzyjemnych doświadczeniach z nieprofesjonalnymi opiekunami. Specjalizujemy się w opiece od kilkunastu lat –do tej pory zaopiekowaliśmy się już ponad 25 tysiącami seniorów w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce.

Jakim instytucjom i ofertom lepiej nie ufać ?

Tak jak wspomniała, myślę, że najbardziej niebezpieczne jest podejmowanie opieki na własną rękę, czyli prywatnie. Warto wystrzegać się korzystania z usług firm, które nie posiadają certyfikatów jakości, a proponują opiekunów.

Na koniec chciałabym poznać pani zdanie na temat dostosowania form opieki jakie zapewniają gminy? Czy są dostosowane do rosnącej liczby seniorów?

Nie mam takich statystycznych informacji. Jedyne co mogę powiedzieć to, że zdarza się, że często dzwonią do nas rodziny, które korzystały z usług MOPS. Oferta MOPS często jest niewystarczająca i nie odpowiada wszystkim potrzebom seniora. MOPS świadczy jedynie pomoc w zakresie usługi opieki godzinowej tj. świadczonej w godzinach dziennych . Analizując  naszą dotychczasową działalność  odnotowaliśmy znaczący wzrost zainteresowania opieką całodobową, czego MOPS nie oferuje.  Także odpowiedź na pytanie pani redaktor jest przecząca.

Rozmawiała Katarzyna Władyka

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

FreshMail.pl