KULTURALNA MAPA WARSZAWY DLA SENIORA

Categories Aktualności, KulturaPosted on

Kulturalna mapa Warszawy jest niezwykle gęsta, a mimo to punktów na niej wciąż przybywa. Istniejące placówki wciąż rozwijają ofertę lub tworzą specjalne programy z myślą o konkretnych grupach społecznych, m.in. o seniorach. Ich oferty często są zbieżne, np. wprowadzenie biletów ulgowych i stałych zniżek, organizowanie specjalnych wydarzeń, spotkań czy wejść – m.in. na wybrane przedstawienia teatralne czy pokazy filmowe. Inne z kolei organizują specjalny Dzień Seniora i różne warsztaty. Prezentujemy miejsca przyjazne osobom starszym.

MUZEUM NARODOWE

Aleje Jerozolimskie 3, tel. +48 22 621 10 31; www.mnw.art.pl

Muzeum Narodowe w Warszawie jest jednym z najstarszych muzeów sztuki w Polsce, powstało w 1862 roku. Obecnie mieszczące się tu zbiory liczą ok. 830 tysięcy dzieł sztuki polskiej i światowej – od antyku do współczesności (malarstwo, rzeźba, rysunek, ryciny, fotografie, numizmaty, sztuka użytkowa, wzornictwo).

Emerytom i osobom powyżej 65. roku życia przysługują bilety ulgowe – w cenie 10 zł na ekspozycje stałe oraz 15 zł na ekspozycje czasowe i pokazy filmowe. Z kolei we wtorki wstęp na ekspozycje stałe jest nieodpłatny dla wszystkich zwiedzających.

Ponadto raz w miesiącu organizowane są spotkania dla dziadków z wnuczkami Sztuka dla wnuka, a raz w tygodniu cykl wykładów Muzealne wtorki, poświecony szeroko pojętej sztuce – od dawnej po współczesną. Do zorganizowanych grup osób dorosłych (domy kultury, UTW itp.) adresowane jest Muzealne Studium Dziejów Sztuki, przygotowane przez Dział Edukacji. Zajęcia, odbywające się w galeriach muzealnych, stanowią dobrą okazję do poznania sztuki powszechnej i polskiej.  Z myślą o seniorach organizowane są także wykłady historyków sztuki, którzy mogą się poszczycić dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć popularnonaukowych.

Muzeum-Narodowe

ZACHĘTA – NARODOWA GALERIA SZTUKI

Małachowskiego 3; www.zacheta.art.pl

Zachęta łączy historię ze współczesnością, stanowi jeden z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie Warszawy. Warto ją odwiedzać, gdyż popularyzuje sztukę współczesną poprzez różnorodne wystawy czy wydarzenia artystyczne, a także portal Otwarta Zachęta. Prezentowane wystawy mają różny charakter – są  indywidualne lub zbiorowe, często problemowe – dotyczą najnowszych zjawisk w sztuce polskiej oraz zagranicznej. Ponadto każdej wystawie towarzyszy obszerny program edukacyjny, w ramach którego organizowane są spotkania, m.in. z artystą, kuratorem czy przewodnikiem, dyskusje, koncerty czy przeglądy filmowe.

Odbywają się tu zajęcia dla każdego – także specjalnie dla seniorów. Bilety ulgowe dla emerytów kosztują 10 zł, a karnety 35 zł, ponadto w czwartki wstęp jest wolny dla wszystkich.

Z myślą o seniorach organizowane są spotkania z cyklu Patrzeć/Zobaczyć. Sztuka współczesna i seniorzy. Celem jest przełamywanie stereotypów na temat „prawdziwej, dawnej sztuki i młodych skandalistów”. Prowadzące starają się przekonać seniorów do sztuki współczesnej, obalając mit, że jest ona niezrozumiała i trudna. Uczestnicy mają okazję podzielić się swoją opinią, wziąć udział w dyskusji na temat konkretnych wystaw. Obowiązują zapisy telefoniczne lub poprzez e-mail.

Ponadto organizowane są m.in. pokazy filmowe, warsztaty dla dorosłych, promocje książek, Dyskusyjny Klub Książki czy piątkowe oprowadzenia tematyczne. Warto też udać się do księgarni artystycznej.

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ

Pańska 3; www.artmuseum.pl

Zbiory Muzeum Sztuki Nowoczesnej, istniejącego od 2005 roku, liczą ponad 250 dzieł sztuki współczesnych artystów polskich i zagranicznych. Z myślą o seniorach muzeum nawiązało współpracę z projektem Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – „Archipelagiem pokoleń”, aby zaangażować osoby w wieku 55+ w działalność instytucji kultury, a także poznać potrzeby tej grupy. W ramach tej akcji odbywają się seminaria mistrzowskie dotyczące kultury i sztuki otwartej dla mieszkańców, warsztaty z trenerem, tzw. coachingowe, a także warsztaty i konsultacje mające wypracować ofertę angażującą seniorów (w ramach pracy wspólnej, poprzez działania w zespole). Ponadto w muzeum organizowane są „Lekcje muzealne dla dorosłych” dotyczące aktualnych wystaw – mają one pobudzić i zainteresować uczestników. Składają się one z dwóch części – teoretycznej oraz praktyczno-warsztatowej. Dzięki nim następuje zmiana w postrzeganiu sztuki współczesnej jako niezrozumiałej.

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Jazdów 2; www.csw.art.pl 

Centrum Sztuki Współczesnej powstało w 1985 roku i znajduje się w późnobarokowym Zamku Ujazdowskim, wybudowanym na miejscu XIII-wiecznego grodu książąt mazowieckich. Tu tworzy się i prezentuje najnowszą sztukę we wszystkich jej aspektach, a także ukazuje różne dyscypliny sztuki współczesnej, ich przemiany związane z aktualną sytuacją kulturalno-cywilizacyjną w świecie. Organizowane są tu m.in. wystawy, spektakle teatralne, projekcje filmowe, koncerty,  prezentacje, spotkania autorskie, wykłady i seminaria, warsztaty twórcze oraz edukacyjne.

Centrum zaprasza także na Dzień Seniora, czyli bezpłatne oprowadzenie kuratorskie po aktualnej wystawie. To edukacyjne wydarzenie, odbywające się regularnie, skierowane jest do osób po 60. roku życia. Niestety, w miesiącu  organizowane jest tylko jedno takie spotkanie.

CSW we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy i Biurem Pomocy i Projektów Społecznych wzięło udział także w Warszawskim Tygodniu Seniora – wstęp do muzeum był wolny (dodatkowo płatny był seans filmowy  – bilet w cenie 7 zł). Program zawierał spacer z przewodnikiem opowiadającym historię Jazdowa oraz Zamku Ujazdowskiego, oprowadzenie po aktualnej wystawie, wykład oraz warsztaty, a także seans filmowy i loterię. Ponadto, na hasło „Warszawski Tydzień Seniora” osoby 55+ mogły bezpłatnie wejść do galerii.

TEATR DRAMATYCZNY

Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1; www.teatrdramatyczny.pl

Teatr ten jest ceniony nie tylko ze względu na spektakle wysokiej jakości, ale i poruszanie ważnych współcześnie tematów. Jego historia odzwierciedla też losy społeczeństwa polskiego ostatnich kilkudziesięciu lat.

Osobom powyżej 65. roku życia przysługują bilety ulgowe. Ponadto w ramach projektu Teatr Przyjazny Seniorom bilety sprzedawane są w cenie 20 zł/sztuka na wybrane spektakle, grane na wszystkich scenach Teatru Dramatycznego. Tytuły oraz terminy wybranych spektakli są zamieszczane na stronie internetowej teatru – informacje te można też uzyskać telefonicznie lub osobiście a kasie. Liczba biletów w specjalnej cenie jest ograniczona.

Warto pamiętać, że teatr dysponuje dwiema głównymi scenami – Sceną im. Gustawa Holoubka (na placu Defilad 1) oraz Sceną Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego (przy ul. Kasprzaka 22).TEATR DRAMATYCZNY

TEATR POWSZECHNY im. Zygmunta Hübnera

Jana Zamoyskiego 20; www.powszechny.com

Teatr prezentujący typ dramatyczny – największy i najbardziej znany teatr po praskiej stronie stolicy, angażujący się w problemy dzielnicy i ukazujący jej poszczególne oblicza, ale także przemiany. Działa od 1944 roku w dawnym budynku kina Bomba, lecz przyciąga liczne grono widzów także obecnie – odważnym i ciekawym repertuarem, a także mocnym zespołem aktorskim, wśród których warto wymienić m.in. Franciszka Pieczkę, Ewę Dałkowską, Edytę Olszówkę, Katarzynę Herman czy Janusza Gajosa.

Z myślą o seniorach przygotowano projekt Dzień Seniora, w ramach którego w wybrane dni każdego miesiąca – tzw. Dni Seniora – osoby powyżej 60. roku życia mogą kupić bilety na konkretne spektakle w cenie specjalnej, tj. 20 zł. Liczba promocyjnych biletów jest ograniczona.

Ponadto emerytom przysługują bilety ulgowe – osoby, które kupią taki bilet zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl.

TEATR NARODOWY

Teatralny 3; www.narodowy.pl

Niezwykle ważny punkt na kulturalnej mapie nie tylko Warszawy, ale i Polski – najstarszy istniejący do dziś teatr w Polsce. Został powołany w 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Współcześnie spektakle można oglądać na trzech scenach – przy Wierzbowej, w Sali Bogusławskiego, a także na scenie Studio.

Dla emerytów oferowane są bilety ulgowe (należy okazać dowód tożsamości). Ponadto teatr bierze udział w projekcie Dni Seniora – przygotował z tej okazji promocyjną ofertę m.in. na listopad i grudzień, ale także już na styczeń 2016 roku.  Mogą z niej skorzystać  osoby starsze, które przy rezerwacji miejsc powołają się na hasło „Dni Seniora”. Przy odbiorze biletów należy przedstawić legitymację ubezpieczeniową – na jedną legitymację można kupić dwa bilety w niższej cenie. W ramach projektu proponowane są zwykle dwa lub trzy spektakle.

TEATR ROZMAITOŚCI

Marszałkowska 8; www.trwarszawa.pl

Niezwykły teatr na mapie Warszawy – bez wątpienia jeden z najciekawszych w całej Polsce, mimo że kontrowersyjny. Zasłynął jako scena nowoczesna, otwarta, pomysłowa, przełamująca stereotypy. Połączenie m.in. talentów Grzegorza JarzynyKrzysztofa Warlikowskiego doprowadziło do nowatorskich inscenizacji, w które chętnie angażują się liczni artyści. Występują tu zarówno słynni i uhonorowani aktorzy, jak i należący do tzw. młodego pokolenia. Ponadto Rozmaitości tętnią życiem przyteatralnym – stworzono tu bogatą ofertę edukacyjna, np. warsztaty i wykłady kierowane do młodzieży szkolnej, ale także rodziców z dziećmi. Organizowane są także koncerty, wystawy i widowiska, a nawet pokazy kina autorskiego.

Co więcej, TR wziął udział w akcji „60+Kultura” – skierowanej do osób powyżej 60. roku życia. Jej głównym celem było zachęcenie seniorów do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. Brakuje jednak regularnych akcji adresowanych do osób starszych – mogą oni jedynie kupić bilety ulgowe, gdyż przysługują one m.in. emerytom (po okazaniu stosownego dokumentu).

TEATR ŻYDOWSKI

Grzybowski 12/16; www.teatr-zydowski.art.pl

W istniejącym od 1950 roku Teatrze Żydowskim od początku spotykały się i łączyły trzy główne nurty repertuarowe. Pierwszy z nich to klasyka literatury i teatru jidysz, drugi z kolei to sztuki spoza kanonu literatury jidysz dotyczące tematyki żydowskiej, a  trzeci – spektakle rewiowe i kabaretowe.

Teatr Żydowski dołączył do akcji Dni Seniora – w ramach projektu na wybrane spektakle, grane w konkretnych terminach, seniorzy mogą kupić bilety w specjalnej cenie. Można nabyć je w kasie lub zarezerwować telefonicznie pod nr tel.: (22) 526 20 34.

Ponadto teatr oferuje bilety ulgowe. Przysługują one m.in. emerytom, rencistom, osobom przebywającym w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczych. Aby skorzystać ze zniżki, należy okazać stosowny dokument.

KINOTEKA

Defilad 1; www.kinoteka.pl

Kinoteka mieści się w Pałacu Kultury i Nauki, w samym centrum Warszawy. Łączy atmosferę lat 50., powojennej Warszawy, z nowoczesnością – w budynku udało się zastosować rozwiązania techniczne wpływające na wygodę i zadowolenie gości. Poza premierami, w Kinotece odbywają się także seanse filmów awangardowych, nieznanych oraz niezależnych dokumentów, które mogą zainteresować głównie zwolenników ambitnego kina. Oferta jest niezwykle różnorodna – od lekkich i zabawnych filmów, przez ambitne dramaty, po pełne wzruszeń dokumenty, zmuszające do refleksji.

W Kinotece, poza biletami ulgowymi, dostępne są bilety na wszystkie seanse 2D od poniedziałku do czwartku do godziny 13.55 w cenie 12 zł w ramach Kinoteki Seniora.  W repertuarze znajdują się zarówno nowości, jak i największe hity roku. Aby kupić taki bilet, należy okazać legitymację emeryta-rencisty lub studenta Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto w barze oraz kawiarni wybrane produkty – m.in. herbata, kawa czy ciastko owsiane – oferowane są w specjalnych cenach.

KINO LUNA

Marszałkowska 28; www.kinoluna.pl

Kino Luna zostało uznane za miejsce wyjątkowe na kulturalnej mapie Warszawy – można wybrać się tu na ambitne filmy polskie, europejskie czy światowe, często wyświetlane jest także kino niezależne i zaangażowane. Ponadto odbywają się tu przeglądy filmowe, festiwale, koncerty, spotkania z artystami, liczne projekty, pokazy slajdów czy wystawy.

Ponadto Luna przygotowała specjalny Seans dla Seniora – cotygodniowy cykl, w którym wyświetlane są najlepsze filmy w promocyjnej cenie – 10 złotych. Ponadto organizowane są tutaj potańcówki dla osób starszych, odbywające się zwykle po seansie – np. w październiku parkiet rozgrzała DJ Wika. Co więcej, z biletem na Seans dla Seniora udział w potańcówce jest bezpłatny.

Ponadto seniorom powyżej 60. roku życia przysługuje bilet ulgowy.

Kino Luna

KINO MURANÓW

gen. Władysława Andersa 5; www.muranow.gutekfilm.pl

Kino Muranów przede wszystkim popularyzuje kino artystyczne – głównie polskie oraz europejskie, a także zaprasza do dyskusji na temat filmów i sztuki w ogóle. Co więcej, prowadzi też działania aktywizujące starszych mieszkańców Żoliborza, wprowadzając m.in. specjalne zniżki.  Poza premierami odbywają się także pokazy filmów niezależnych, dokumentów społecznych czy filmów archiwalnych. Ciekawostką jest także cykl „Najgorszych filmów świata”, odbywający się raz w miesiącu. Można wtedy obejrzeć  wybrany film, jeden z uznanych za najbardziej kuriozalne produkcje w historii kina.

Kino jest otwarte na seniorów i ich potrzeby, o czym świadczy też projekt ubiegłoroczny. Odbył się tu pokaz krótkometrażowych filmów – wyjątkowych debiutów reżyserskich seniorów i seniorek z dzielnic Praga Południe oraz Śródmieście.

Ponadto seniorzy po 60. roku życia mogą kupić bilet ulgowy – za okazaniem dowodu osobistego bądź Karty Seniora.Kino Muranow 3

KINO PRAHA

Jagiellońska 26; www.kinopraha.pl

Kino wybudowano w latach 1948-1949 według projektu Jana Bogusławskiego oraz Józefa Jerzego Łowińskiego – było to pierwsze powojenne kino w Warszawie. W 2007 roku budynek zburzono i wybudowano od nowa.

Repertuar składa się z głośnych premier, ale i artystycznych filmów, nagradzanych na festiwalach filmowych – m.in. w Cannes czy Wenecji. Regularnie odbywają się także projekcje klasyki kina światowego, przeglądy, spotkania i festiwale filmowe, przyciągając widzów także spoza Pragi.

Kino Praha oferuje bilety ulgowe osobom po 60. roku życia, ale także bilety w specjalnej cenie – 12 zł – w ramach Filmowego Klubu Seniora „Praha”. Organizowane są wtedy specjalne pokazy filmowe dla osób po 55. roku życia, zwykle o godz. 11. Co więcej, spotkania są wzbogacone o promocje, a nawet konsultacje z ekspertami (m.in. na temat emerytur i świadczeń społecznych). Repertuar zawiera najnowsze premiery, ale także filmy wybrane zgodnie z potrzebami widzów. Każdy pokaz jest poprzedzony krótkim wprowadzeniem. W tym też czasie można skorzystać z promocji m.in. w kinowym barze czy na specjalne wydarzenia.

KINO WISŁA

Wilsona 2; www.novekino.pl/kina/wisla

Kino Wisła, położone na Placu Wilsona w centrum Żoliborza, zaczęło działać w 1959 roku i jest jednym z najstarszych kin w Warszawie. Repertuar trafi w gusta licznych widzów – zarówno tych wymagających, ambitnych czy preferujących filmy artystyczne, jak i preferujących lekkie, rozrywkowe filmy i głośne premiery. Poza tym w programie są także imprezy – filmowe, ale i społeczne czy edukacyjne.

Obok seansów filmowych kino zaprasza także także m.in. na pokazy slajdów (np. podróżniczych), przeglądy filmów, cykle edukacyjne, a także filmowe kierowane do seniorów. Kino organizuje mianowicie cykl „W samo południe – Seans dla Seniorów!” – we wtorki o godzinie 12.00 w specjalnej cenie, zwykle 12 złotych. Poza tą akcją emerytom przysługują także bilety ulgowe (należy okazać stosowny dokument) na pozostałe seanse. Kino-Wisla 2

MUZEM HISTORII ŻYDÓW POSLKICH POLIN

Anielewicza 6; www.polin.pl

Seniorzy mogą kupić bilety ulgowe (m.in. łączony – na wystawę stałą oraz czasową – kosztuje 20 zł), z kolei w czwartki wstęp na wystawę stałą i czasową jest bezpłatny dla wszystkich.

Warto też wspomnieć o projektach samego muzeum, które spotkały się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem seniorów – m.in. Muzeum na kółkach. Jest to mobilna wystawa edukacyjna, która przyjeżdża do różnych miast w celach edukacyjnych – przedstawia historię polskich Żydów w telegraficznym skrócie. Ponadto wystawie towarzyszą m.in. liczne gry miejskie, spacery, warsztaty, wykłady, dyskusje, koncerty, spotkania, wystawy czy konkursy, happeningi, pokazy filmowe itp.

Przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od 2014 roku działa także Chór POLIN – grupa powstała z okazji Wielkiego Otwarcia Wystawy Stałej. Chór tworzy sześćdziesięciu warszawiaków – w projekt chętnie zaangażowali się m.in. seniorzy, ale także młodzież, studenci czy dorośli, co wpływa na integrację międzypokoleniową.

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Wybrzeże Kościuszkowskie 20; www.kopernik.org.pl

W Koperniku można obejrzeć aż siedem wystawy stałych, ponadto działa Teatr Wysokich Napięć oraz Teatr Robotyczny, do których można wejść w ramach biletu do Kopernika. Zwiedzanie wystaw zajmuje aż około czterech godzin. Ponadto warto zobaczyć też Park Odkrywców oraz Planetarium Niebo Kopernika.

Seniorom powyżej 65. roku życia przysługują bilety ulgowe, należy jednak okazać dokument uprawniający do zniżki. Wraz z biletem wstępu do Kopernika seniorzy mogą kupić kawę za 5 zł w  pobliskich kawiarniach – należy okazać specjalny kupon.

Centrum jest także ogólnie otwarte na seniorów – w Dzień Babci i Dziadka osobom starszym zaoferowano specjalne dwugodzinne zwiedzanie pod opieką animatorów. Warto też wspomnieć o warsztatach „Przepis na życie”, poprowadzonych przez Grupę Wzorowo, czyli propozycji skierowanej do seniorów oraz ich wnuków. Seniorzy spisali w tzw. księdze mądrości  swoje sprawdzone receptury na życie, a wnuki zajęły się stroną graficzną. Specjalnie z myślą o seniorach odbywają się także projekcje wybranych filmów.

PAŃSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE

Kredytowa 1; www.ethnomuseum.pl

Muzeum gromadzi zbiory z zakresu polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej kultury ludowej, organizuje też liczne wystawy czasowe, a także wystawy w innych placówkach w całym kraju. Ważnym działaniem Muzeum jest także aktywizowanie i szeroka działalność edukacyjno-oświatowa – prowadzone są tu np. lekcje muzealne, pokazy, spotkania, warsztaty z udziałem twórców ludowych, koncerty muzyki etnicznej, seanse etnokina czy widowiska.

Emerytom przysługuje bilet ulgowy, w cenie 6zł, za okazaniem stosownego dokumentu, z kolei w soboty wstęp jest dla wszystkich bezpłatny. Ponadto Muzeum jest otwarte na działalność edukacyjną i aktywizującą – dziadkowie mogą wziąć udział w odpłatnych warsztatach wraz z wnukami, m.in. w „Rodzinnych spotkaniach z polską tradycją” czy „Etnoniedzieli”.muzeum-etnograficzne

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Grzybowska 79; www.1944.pl

Muzeum zostało uruchomione w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania jako wyraz szacunku i hołdu wobec zmarłych za wolną Warszawę oraz Polskę. Jest bardzo nowoczesne, zostało zaprojektowane w wyjątkowy sposób, wzorując się na zagranicznych rozwiązaniach – ekspozycja oddziałuje na zwiedzających obrazem, światłem oraz dźwiękiem. Główne elementy wystawy stanowią ogromne zdjęcia z opisem, a także monitory, komputery i nagrania dźwiękowe.

Trasa przedstawia wydarzenia chronologicznie, prowadząc po kolei po salach tematycznych. Ekspozycje oddają klimat tamtych lat, atmosferę powstańczej Warszawy. Poza walkami, muzeum prezentuje też życie codzienne ludności cywilnej. Poza wystawą organizowane są warsztaty, szkolenia, można także udać się do czytelni.

Emerytom przysługuje bilet ulgowy – 14 zł, z kolei w niedzielę wstęp dla każdego jest bezpłatny. Ponadto organizowany jest tu wolontariat o charakterze międzypokoleniowym – seniorzy współpracują z licealistami, dzielą się wiedzą i doświadczeniem, wspierają młodszych. Rekrutacja jest prowadzona starannie, ale warto się zgłaszać i angażować. Warto dodać, że liczne grupy seniorów z innych miast organizują wyjazdy edukacyjne i przyjeżdżają do Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

FreshMail.pl