Powstała Warszawska Rada Seniorów

Categories Aktualności, Polityka Senioralna, Sprawy stolicyPosted on

20 października prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc powołała do życia Warszawską Radę Seniorów. Fundacja ZACZYN była współorganizatorem konsultacji społecznych dotyczących powołania tego ciała. Warszawski samorząd senioralny powstaje zgodnie z prawie wszystkimi zgłoszonymi rekomendacjami mieszkańców stolicy.

Uchwała Prezydent Warszawy zamyka długi, około dziewięciomiesięczny okres tworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. Pierwsze spotkania konsultacyjne z reprezentantami środowisk senioralnych rozpoczęły się w lutym, a w marcu przystąpiono do warsztatów, w czasie których oddolnie projektowano tryb powołania rady oraz jej ramowy kształt. Przez kolejne miesiące trwał proces zgłaszania uwag do stworzonego projektu obywatelskiego, konsultacje z warszawskimi KDS-ami, a także analizy prawne. W ich efekcie stworzono projekt uchwały powołującej WRS, która obecnie, decyzją prezydent Warszawy, weszła w życie.

Zgodnie z uchwałą, pierwszy skład Rady składa się z ośmiu osób i będzie systematycznie powiększany o reprezentantów Rad Seniorów, które mogą już powstawać na poziomie dzielnic. Jeśli we wszystkich dzielnicach zostaną powołane lokalne Rady Seniorów, to WRS będzie liczyć aż 26 osób. Wszyscy członkowie Rady muszą mieć minimum 60 lat.

Uchwała z 20 października powołuje do społecznej pracy w Radzie pierwszych ośmiu członków. Po dwie osoby wskazały działające przy urzędzie miasta Komisje Dialogu Społecznego właściwe do spraw osób starszych. Delegowały one do składu Rady uznanych aktywistów na rzecz spraw seniorów i seniorek: Marię Lehman, Zdzisława Czerwińskiego, Marię Godlewską i Stanisława Trzmiela.

Kolejne trzy osoby delegowali do WRS miejscy radni. Do składu Rady trafili na tej drodze Olga Johann (radna PiS), Michał Szymborski (radny SLD) i Anna Nehrebecka-Byczewska – radna PO, aktorka znana z m. in. roli w „Złotopolskich”.

Prace w WRS rozpocznie również przedstawicielka Prezydent m. st. Warszawy profesor Ewa Kozdroń – prezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ ESPAR, Wiceprzewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego.

Nominacja tak szanowanej ekspertki jak profesor Kozdroń, a także radnych różnych opcji politycznych to dobry znak dla Warszawskiej rady Seniorów.  Po włączeniu w jej prace nowych członków z poszczególnych dzielnic WRS będzie musiała dookreślić swoje, na tą chwile ogólne, kompetencje. Sama liczba jego członków sprawia, że możliwe będzie podejmowanie przez WRS wielu równoległych działań w ramach zespołów roboczych i we współpracy z innymi ciałami. Kompetencją Rady jest głównie opiniowanie aktów prawnych i działań różnych miejskich komórek, ale może ona również podejmować działania interwencyjne i badawcze.

Fundacja ZACZYN trzyma kciuku za powodzenie prac pierwszego składu WRS.
Wkrótce na naszej stronie wywiady z członkami Rady.

Zarządzenie nr 6726/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Z dnia 20 października 2014 r.
W sprawie powołania członków Warszawskiej Rady Seniorów.

ZARZĄDZENIE NR 6726-2014 - Warszawska Rada Seniorów

Komentarze

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

FreshMail.pl